Thông tin khác

CBTT nhận được giấy xác nhận của sở KHĐT Hà Nội về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thứ tư, Ngày 29/05/2019 14:43
CBTT ngày 29/05/2019, công ty nhận được giấy xác nhận của sở KHĐT Hà Nội về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Chi tiết tại file đính kèm

Tin tức liên quan