Thông tin khác

CBTT thay đổi ĐKKD Lần 9

Thứ năm, Ngày 09/06/2022 00:00
Ngày 09/06/2022, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 9 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Nội dung thay đổi chi tiết như sau:
+ Người đại diện pháp luật mới: Ông Trần Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT
+ Người đại diện pháp luật cũ: Ông Triệu Văn Hợi – Tổng giám đốc

Tin tức liên quan