Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Thứ sáu, Ngày 07/04/2023 00:00
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
Ngày 07/04/2023, Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, chi tiết;
- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12, tháp Tây Hancorp Palaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Hợp đồng số: 76/2023/HĐKT
- Ngày ký: 07/04/2023

Tin tức liên quan