Nhà máy dệt sợi 3 - Gain Lucky

  • image1

Chi tiết dự án

- Diện tích sàn xây dựng: 300,000 m2
- Diện tích khu đất: 83 ha
- Khu sản xuất: xưởng dệt 02 tầng, xưởng nhuộm, khu nhà kho thành phẩm + bán thành phẩm, hệ thống phụ trợ.