Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II

 • image1
 • image2
 • image2
 • image2
 • image2
 • image2
 • image2
 • image2
 • image2
 • image2
 • image2
 • image2
 • image2

Chi tiết dự án

Dự án: Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương II
Công suất (MW) 1.240 MW Năm:  2012